กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.1/2 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่  และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:08:06 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1030 ตอบ 27 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ: ฐิติโชติ ชัยปัญหา
ชื่อเล่น: เพียว
e-mail: purezaq@hotmail.com
facebook: https://www.facebook.com/purezaq
ตอบโดย >> เพียว เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:26:51 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ กวินท์ ชาวเหนือ
ชื่อเล่น แบมบู
e-mail boo-005201@hotmail.com
facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100002791770408
ตอบโดย >> แบมบู เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:26:54 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ธวัฒชัย ขวัญจ่า
ชื่อเล่น : หน่อง
E-mail : gotenmom88@hotmail.com
Facebook : http://WWW.facebook.com/HostngKroox
ตอบโดย >> หน่อง เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:34:43 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : เด็กหญิงอารยา  แต้มสี
ชื่อเล่น : เอิร์น
E-mail : s.p.n.p.208@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/Aern Aom
ตอบโดย >> เอิร์น เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:41:09 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ ด.ญ ชนาภา  ภูมิคอนสาร
ชื่อล่น ดรีม
E-mail: dream25432241@gmail.com
facebook: chanapa  phumkhonsan
ตอบโดย >> ดรีม เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:42:06 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : เด็กหญิง สุดณัฐดา อุรา
ชื่อเล่น : บรีม
E-mail : sudnatda_bream@hotmail.com
Facebook : 
ตอบโดย >> เห็ดน้อย เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:43:57 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ:ด.ช ชนะเดช วงค์คำจันทร์
ชื่อเล่:สาริน
E-mail:chanadet.zaa@hotmail.com
Facebook:http://www.facebook.com/chanadet wongkhamchan
ตอบโดย >> สาริน เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:45:02 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : เด็กหญิงดลพร   รัตนวงศ์
ชื่อเล่น : เก๋
E-mail : lnwonemr@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/kae   Rttanawong
ตอบโดย >> เก๋ เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:45:14 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ - นามสกุล :
ณํฐวุฒิ เนตรแสงสี

ฉายา :
ก้อง

ที่อยู่ :
ที่อยู่246 จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

Email :
konglovetong@hotmail.com
ตอบโดย >> ก้อง เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:45:53 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ภูรินท์ ไศลบาท
ชื่อเล่น : ตี๋
Gmail : evvorution0153@gmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GangOffTheKing
ตอบโดย >> ตี๋ เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:45:56 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : เด็กหญิงพรทพย์ บัวป่า
ชื่อเล่น : จูน
E-mail : 0880656356
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox
ตอบโดย >> เนปจูน เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:46:29 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ด.ช สหวรรษ พลเยี่ยม
ชื่อเล่น : มาร์ค
E-mail : kkss321@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox
ตอบโดย >> มาร์ค เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:47:07 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ:ปรมาทร  พลชัย
ชื่อเล่น:ชิกโก้
E-mail:figo9999@windowslive.com
https://www.facebook.com/figo.dee
ตอบโดย >> ชิกโก้ (ยโส) เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:49:11 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ด.ช.สมพงษ์ ผุดผ่อง
ชื่อเล่น : แจน
E-mail : rcjanpop101@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox
ตอบโดย >> แจน เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:49:38 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ:ปฏิพัทธ์  ประดิษฐ์
ชื่อเล่นดอม
E-mail:dom.44170@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005549168081
ตอบโดย >> ดอม เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:50:28 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ชื่อ:เด็กหญิงธมลวรรณ รักษาภักดี

ชื่อเล่น:ฝ้าย

E-mail:failovegame@yahoo.com

Facebook:http//www.facebook.com/ชื่อ ฝ้าย มีรัยป๊ะ

ตอบโดย >> ฝ้าย เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:51:45 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ:ณัฐภูมิ สอนสุด   
ชื่อเล่น:แม็ก 
E-mail:kitkitmax@hotmail.com 
facebook :  https://www.facebook.com/k.kem.mungruwcak

ตอบโดย >> แม็ก เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:53:21 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ >  วรวุฒิ  สุขุนา
ชื่อเล่น> แบงค์
E-mail  worawut-_-sukhuna@hotmail.com
facebook  https://www.facebook.com/worawut.zonesport
ตอบโดย >> BanK เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:53:52 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> อานุ เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:54:46 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลงในเว็บบอร์ดนี้ พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ด.ช.อาจหาญ นาราษฎร์
ชื่อเล่น : ต๊ะ
E-mail : noos_wi444@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox
ตอบโดย >> ต๊ะ เมื่อ 20 มกราคม 2557 11:55:06 113.53.230.98
1 2