กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.3/2 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ 
และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:10:02 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1113 ตอบ 34 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ อธิวัฒน์  นันทสุธา
ชื่อเล่น เติ๊ด
E-mail -terdbas.kkss@gmail.com
facebook www.facebook.com/TerdzaZa

ตอบโดย >> เติ๊ด เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:21:01 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย ภาณุ วันชูเพลิด ชื่อเล่น ทอม
E-mail tommylovemanu@gmail.com 
facebook https://www.facebook.com/phanu.kkss
ตอบโดย >> ทอม เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:23:26 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ วรรณศักดิ์ นุ่นดำ  ชื่อเล่น นนท์ ที่อยู่ 103/45 อ.เมือง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000

Facebook-https://www.facebook.com/profile.php?id=100004379701829
E-mail-   wannasakkkss@thaimail.com 
ตอบโดย >> นนท์ เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:24:00 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นาย  พิทักษ์   บุญเรืองนาม

pitakkkss@hotmail.com
ตอบโดย >> ลำเนา เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:24:35 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ โศรยา พวงมาลา
ที่อยู่ 16/3 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
อีเมล์ soraya_love_555@hotmail.com
facebook / หล่อได้เท่าที่เห็น เป็นได้เท่าที่รู้
ตอบโดย >> นักมวยขี้แพ้ เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:24:46 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ กัญญาวีร์
นามสกุล ทองทัน
ชื่อเล่น ฟุก หัเห็ด
facebook flook09loveyu@hotmail.com
ตอบโดย >> ฟุก หัวเห็ด เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:28:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ น.ส วารุณี โลสิงห์
ชื่อเล่น ส้ม
E-mail noon___noon@hotmail.co.th

ตอบโดย >> ส้ม เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:28:51 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ เจนจิรา
นามสกุล พวงทอง
ชื่อเล่น เจน 
facebook  adt_adtadt@hotmail.com
ตอบโดย >> เจน (แอ้วแบ้ว) เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:29:19 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นาย ศักดา  น้อยสิม ม.3/2 เลขที่ 13 ชื่อเล่น กิ๊ฟ
ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
E.mail   give_kkss123@hotmail.com
ตอบโดย >> กิ๊ฟ เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:29:25 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
   ชื่อ  สหรัต  โลหิต  
    
   ชื่อเล่น ปลาย
     
   E-mail.onspeed5566m@hotmail.co.th
    
    Facebook..https://www.facebook.com/ply.saharat
ตอบโดย >> ปลาย เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:29:44 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
คนเสื้อเหลืองน่ะ :)
ชื่อ พงศกร โยทองยศ
ชื่อเร่น ปัง 
E-mail-pangzaza4@hotmail.com 
Facebook ปังง'กรอบบ
ตอบโดย >> ปัง เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:30:35 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นางสาว พิไลพร อ่อนสา
ชื่อเล่น หนุน
E-mail mint_in_diizz@hotmail.co.th

ตอบโดย >> หนุน เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:31:25 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

นาย สุทัศน์  กองเคน ม.3/2 เลขที่14 
ชื่อเล่น BAS
ที่อยุ่ 163 ตขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
E-mail  bas163.kkss@gmail.com
ตอบโดย >> บาส เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:31:34 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นาย เกียรติศักดิ์ กรพันธ์ 
 
ชื่อเล่น ฟอร์ด

E-mail : khonkaen11@hotmail.com

Facebook : wadwsqxhuj_u13@hotmail.com

file:///C:/Users/user/Pictures/1234337_1413799202173382_1426622746_n.jpg
ตอบโดย >> ฟอร์ด เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:31:34 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ด.ญ.จารุวรรณ ผึ้งสว่าง
ชื่อเล่น : อ๋าโน๊ต
E-mail : notelove919@gmail.com
Facebook : อ๋าโน๊ต เอวหวาน


ตอบโดย >> อ๋าโน๊ต เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:31:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ชื่อ สุพัตรา  กาลีวัฒนื

ชื่อเล่น Y

Farcbook  สุพัตรา กาลีวัฒน์

 

ตอบโดย >> สวย เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:32:28 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ ธนาวุฒิ 
สกุล มัชฌิมะบุระ
ชื่อเล่น ต้าร์
อีเมล takksso@hotmail.com
ตอบโดย >> ต้าร์ เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:32:59 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ มงคล เหง่าศรี
ชื่อเล่น เฟร
e-mail mongkon_ff@hotmail.com
facebook httpwww.facebook.com/frame.ngaosri
ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:33:13 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ นิตติยา วังคูหา
ชื่อเล่น เก๋
E-mail foamke555@hotmail.com

ตอบโดย >> เก๋ เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:33:54 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ:นาย พศวัต วิชัยวงษ์

ชื่อเล่น: เต๋อ

Facebook: https://www.facebook.com/possawat.fokefoke

Email:possawad@hotmail.com
ตอบโดย >> เต๋อ เมื่อ 17 มกราคม 2557 11:34:02 113.53.230.98
1 2