กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.2/1 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ 
และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 15 มกราคม 2557 10:57:14 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1175 ตอบ 35 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> มิเรียม เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:01:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : เด็กชาย ธนาวุฒิ ประเสริฐศรี
ชื่อเล่น : บัดดี้
E-mail : tanawutza_555@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Tanawutno11

ตอบโดย >> บัดดี้ เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:03:29 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ - นามสกุล :
กัญญาณัฐ เชษฐบุตร 
ชื่อเล่น มิ้น  
E-mail:minlovekug@hotmail.co.th
ตอบโดย >> ชื่อมิ้น(กระเทย) เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:03:35 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ - นามสกุล :
กัญญาณัฐ เชษฐบุตร 
ชื่อเล่น มิ้น  
E-mail:minlovekug@hotmail.co.th
facebook:minlovekug@hotmail.co.th
ตอบโดย >> ชื่อมิ้น(กระเทย) เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:05:23 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ธนาวุฒิ  สมปอง
ชื่อเล่น : เต้ย
E-mail : thanawoot_3454@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ thanawoot
ตอบโดย >> เต้ย เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:05:49 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : นฤเบศ  อุตส่าห์
ชื่อเล่น : ไอซ์
E-mail : iceloveza20111@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/udsa.naruebet
ตอบโดย >> ไอซ์ เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:06:24 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ. เด็กหญิงจิราวรรณ พันธ์เพชร
ชื่อเล่น. นุ๋อั้ม
E-mail. aum.jirawan101@gmail.com
Facebook https://Facebook/profile.php?id=100004593158135
ตอบโดย >> นู๋อั้ม เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:07:05 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : คมชาญ กองจันทร์
ชื่อเล่น : ปาล์ม
E-mail : komchan_@hotmail.com
Facebook : M_onthon@hotmail.com
ตอบโดย >> ปาล์ม เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:07:27 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ชื่อ ทรงชัยทิพเนตร

ชื่อเล่น เขต

E-mail k-khet@hotmail.com

facebook https://www.facebook.com/#!/khet.benten

ตอบโดย >> เขต เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:08:08 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ :พงศธร  แฝงมณี
ชื่อเล่น :โจ้
E-mail : noklove@hotmail.com
Facebook :https://www.facebook.com/profile.php?id=100002504786772&ref=tn_tnmn
ตอบโดย >> โจ้ เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:08:20 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ธวัชชัย อนุสา
ชื่อเล่น : แจ็ค
E-mail : jacklovejan@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตอบโดย >> แจ็ค เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:09:06 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ธนบดี   ตันสมบูรณ์
ชื่อเล่น : กระต๊อบ
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตอบโดย >> กระต๊อบ เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:09:50 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน


ชื่อ : อดิศักดิ์ พันธ์พจน์
ชื่อเล่น : จ๊อด
E-mail : jodkkss@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตอบโดย >> จ๊อด เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:10:33 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ  ณัฐวดี  อุ่นจังหาญ
ฉายา เป็ดน้อย
ที่อยู่ 249 ม. 2 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
อีเมล nuthawadee101@hotmail.com

อีเมลเฟสบุ๊ค


ตอบโดย >> ไอ้เป็ดน้อย เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:11:09 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ชื่อ : วุฒิพงษ์ ลอยนอก
ชื่อเล่น : บอล
E-mail : wuttipong_2340@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox


ตอบโดย >> บอล เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:11:16 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : พรพิรุณ พิลาวัน
ชื่อเล่น : วิววี้
E-mail : wiwwypoppy@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ตอบโดย >> วิววี้ เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:12:15 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ด.ญ.วิยะดา อุระสาห์
ชื่อเล่น : กุ๊กไก่
E-mail : kai567_123@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/wiyada.urasa

ตอบโดย >> กุ๊กไก่ เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:13:37 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ:เด็หญิงธนัชชา ปันลา
ชื่อเล่น:อาร์เตย
E-mail:tanatcha_02251@hotmail.com
Facebook:http://www.facebook.com/HostingKroox
ตอบโดย >> อาร์เตย เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:14:14 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ : ธนากร   พรรัมเดช
ชื่อเล่น : แฟ้ม
E-mail :faem-890@hotmail.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003907318984
ตอบโดย >> แฟ้ม เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:14:21 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน


       ชื่อ เจตปรียา ไชยะทิพย์   
                     ชื่อเล่น อุ๋งอิ๋ง  E-MAIL EING-888@HOTMAIL.COM    FACEBOOK                          
ตอบโดย >> อุ๋งอิ๋ง เมื่อ 15 มกราคม 2557 11:15:10 113.53.230.98
1 2