กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » เทคนิคการจัดการรูปภาพ
เทคนิคการจัดการรูปภาพ
เทคนิคการจัดการรูปภาพ

<IMG SRC = "ไฟล์รูปภาพ" ALT = "ข้อความ">
 • ALT ใช้แสดงข้อความแทนรูปสำหรับผู้ใช้ internet แบบ Text mode
 • LOWSRC ใช้แสดงรูปที่มีความละเอียดน้อย ก่อนแสดงรูปจริง
 • ALIGN วางตำแหน่งของรูปภาพ
  • ALIGN=TOP วางส่วนบนของรูปภาพ ไว้ที่ baseline ของบรรทัด
  • ALIGN=LEFT วางตำแหน่งของรูปภาพ ไว้ที่ด้านซ้ายของเอกสาร
  • ALIGN=RIGHT วางตำแหน่งของรูปภาพ ไว้ที่ด้านขวาของเอกสาร
  • ALIGN=ABSMIDDLE วางส่วนกลางของรูปภาพ ไว้ที่กลางบรรทัดของข้อความ
  • ALIGN=MIDDLE วางส่วนกลางของรูปภาพ ไว้ที baseline ของบรรทัด
  • ALIGN=BOTTOM วางส่วนล่างของรูปภาพ ไว้ที่ baseline ของบรรทัด
  • ALIGN=ABSBOTTOM วางส่วนของรูปภาพ ไว้ที่ baseline ของบรรทัด แต่ถ้ามี subscript จะวางไว้ระดับนั้น ซึ่งตั่ากว่า bottom
 • WIDTH กำหนดความกว้างของรูปภาพ
 • HEIGHT กำหนดความสูงของรูปภาพ
 • BORDER แสดงเส้นขอบรูป
 • VSPACE กำหนดระยะห่างทางด้านบน,ล่าง
 • HSPACE กำหนดระยะห่างทางด้านซ้าย,ขวา

<BODY BACKGROUND = "ไฟล์รูป">
ใช้แสดงภาพที่ฉากหลัง (background)
<IMG DYNSRC = "ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว" LOOP=เวลา(วินาที)">
ใช้แสดงภาพเคลื่อนไหว( file *.avi)ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:22:51 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 882 ตอบ 0 183.88.88.173