กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.2/2 รร.กีฬา » ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตัวอย่าง
ชื่อ : นายวรัญญู   บุตรรินทร์
ชื่อเล่น : ครูเอ็กซ์
E-mail : support@webkroox.com
Facebook : http://www.facebook.com/HostingKroox

ใบงาน 1 ให้นักเรียน เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อ - สกุลที่อยู่ 
และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 15 มกราคม 2557 09:38:24 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1096 ตอบ 39 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
Anusat Chaolu
ตอบโดย >> มิว เมื่อ 15 มกราคม 2557 10:08:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
มณฑล  โพธิ์้ไทร
ตอบโดย >> บอล เมื่อ 15 มกราคม 2557 10:10:00 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
สุพัตรา คูดน์ 
ตอบโดย >> ตุ๊กตา เมื่อ 15 มกราคม 2557 10:10:23 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ธวัชชัย มูลสาร npbas_@hotmail.com 
ตอบโดย >> บาส เมื่อ 15 มกราคม 2557 10:10:27 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ กฤษฎา ครองสี
ชื่อเล่น ซิกโก้
E-mail . kissada_2542@hotmail.com
Facebook.http://facebook.com/sicko2542
ตอบโดย >> ซิกโก้ เมื่อ 15 มกราคม 2557 10:10:41 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> ฝ้าย เมื่อ 15 มกราคม 2557 10:11:12 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ บุญญฤทธิ์ ดีจริง 
ชื่อเล่น บอล
อีเมล owenham_kkss@hotmail.com 
เฟสบุค owenham@hotmail.co.th
ตอบโดย >> บอล เมื่อ 15 มกราคม 2557 10:12:04 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
นลธวัช  ศรีสันต์   noltawat2542@hotmail.com
ตอบโดย >> นล เมื่อ 15 มกราคม 2557 19:29:53 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
เด็กชายศิวกร  เฉิดจำลอง  เฟสบุค  sivakron_wi@hotmail.com
ตอบโดย >> เพิด เมื่อ 18 มกราคม 2557 19:40:01 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ตอบโดย >> เพิร์ส เมื่อ 22 มกราคม 2557 08:52:05 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ ต้องจิตต์ ทับอาษา    tong-bb32_@hotmail.com
ตอบโดย >> ต้องจิตต์ เมื่อ 22 มกราคม 2557 08:59:45 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ด.ญ ปานทิพย์ ราวิวัตร ม2/2  เลขที่14

ชื่อเล่น  เอิร์น 

ชนิดกีฬา ฟุตบอลหญิง  ตำแหน่ง ประตู

บ้านเลขที่32 หมู่9 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เบอร์ 0935052445

E'mail- earn-1285@hotmail.com

facebook- เมื่อเทอร์จากไป

ตอบโดย >> เอิร์น เมื่อ 22 มกราคม 2557 09:00:14 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ ด.ช.เจษฎากร อินทร์โกร์
jas-@hotmail.com
ตอบโดย >> เจษ เมื่อ 22 มกราคม 2557 09:00:25 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื้อเด็กหญิง รัตติยาภรณ์  นันท์ดี

ชื้อเล่น นุ่ม

ชนิดกีฬา ตะกร้อ

เบอร์โทร0903435418

บ้านเลขที่ 58 หมู่ 8 บ้านหนองสระพัง อำเภอ เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

e mail Ratturprna@hotmail.com

facebook  ลูกตะกร้อ
ตอบโดย >> นุ่ม เมื่อ 22 มกราคม 2557 09:02:11 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ ด.ช.เจษฎากร อินทร์โกร์    jas-kap@hotmail.com
jas-@hotmail.com
ตอบโดย >> เจษ เมื่อ 22 มกราคม 2557 09:02:26 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ เด็กหญิง สุนิสา ลมงาม

ชื่อเล่น เมย์

ชนิดกีฬา ฟุตบอลหญิง

e mail 0935074738

facebook ไอ้ทอม รักไอ้ดี้
ตอบโดย >> เม เมื่อ 22 มกราคม 2557 09:04:47 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ พันธกานต์    อ้วนพรมมา   ชือเล่นนาว      ชนิดกีฬามวยสากล 
ตอบโดย >> นาว เมื่อ 22 มกราคม 2557 09:04:47 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
wave2542@wave.com
ตอบโดย >> เวฟ เมื่อ 22 มกราคม 2557 09:09:38 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน
ชื่อ บุญฤทธิ์ ดีจริง
อีเมล owenham@hotmail.com
เฟส owenham@hotmail.co.th
ตอบโดย >> เมาชา เมื่อ 22 มกราคม 2557 09:10:29 113.53.230.98
RE : ใบงาน 1 ให้นักศึกษา เพิ่มภาพตัวเองลง พร้อมชื่อสกุลที่อยู่ และ Facebook ในกระดานบอร์ด 5 คะแนน


 
 ชื่อ ด.ช.กิตติพล  ชัยเพชรชั้น ม.2/2 เลขที่ 33
kkfgjgf.ssfghfddh@facebook.com
ตอบโดย >> โบ้ท เมื่อ 22 มกราคม 2557 09:12:28 113.53.230.98
1 2