กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ความรู้รวบตัว » เปิดสอน คอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน และการใช้งาน Microsotf Excel 2010 Basics
เปิดสอน คอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน และการใช้งาน Microsotf Excel 2010 Basics

ขอบข่ายเนื้อหา Microsotf Excel 2010 Basics

ระยะเวลา 6 ชม. เรียนเฉพาะ วันอาทิตย์  ตอนเช้า ค่าลงทะเบียน 200 บาท

ขอบข่ายเนื้อหา การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Microsoft Power point 2010 Advanced 

 • หลักคิดการนำเสนอ
 • เทคนิคการนำเสนอในเวทีต่างๆ
 • เทคนิคการนำเสนองานวิชาการและการวิจัย
 • แนวคิดและวางแผนการผลิตสไลด์
 • เริ่มสร้างสไลด์ประกอบคำบรรยาย (Text)
 • การเคลื่อนไหวและสร้างปฏิสัมพันธ์ (Animation)
 • เพิ่มสีสรรให้สไลด์ด้วยภาพ (Graphic)
 • การเพิ่มคุณค่าการบรรยายด้วย Smart Art
 • การแทรกตารางและแผนภูมิ (Table and Chart)
 • การแทรกเสียงและบันทึกเสียงบรรยาย (Sound)
 • การแทรกและผลิตวิดีโอประกอบสไลด์ (Video)
 • การเพิ่มแบบสอบถามบนสไลด์ (Quiz)
 • การนำออกไปใช้แบบ Offline, Online และ m-Learning
 • ฝึกปฏิบัตินำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ
ระยะเวลา 6 ชม. ระยะเวลา 6 ชม. เรียนเฉพาะ วันอาทิตย์  ตอนเช้า ค่าลงทะเบียน 200 บาท
กำหนดการแจ้งอีกครั้ง 0807567590 หลักสูตรเฉพาะนักศึกษา  วิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ เท่านั้น
สนใจที่จะเีรียน 
คลิกด้านล่าง เพื่อเพิ่ม
ชื่อ - สกุล
ห้อง 
สาขาที่เรียน 
เบอร์โทร

คลิก 
 << ที่นี่


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 12 กันยายน 2556 09:08:38 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1109 ตอบ 1 183.88.176.57
RE : เปิดสอน คอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน และการใช้งาน Microsotf Excel 2010 Basics
วิทยา  ศรีสมบูรณ์
ห้อง2/12
สาขาคอมพิวเตอร์
tel 0882312557
ตอบโดย >> วิทยา(ปุ๊) เมื่อ 29 กันยายน 2556 22:29:01 110.169.187.45
1