กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » พัฒนาเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Macromedia Dreamweaver » การใส่สี Background ให้กับเว็บเพจ
การใส่สี Background ให้กับเว็บเพจ

 การใส่สี Background ให้กับเว็บเพจ
 

บทความนี้เป็นบทความ Basic ของการใช้โปรแกรม Dreamweaver เกี่ยวกับการใส่สีสันให้กับหน้าเว็บเพจ โดยการกำหนดสีพื้นหลัง (Background) ให้กับเว็บเพจ ซึ่งสามารถใส่สีให้กับพื้นหลังของเว็บเพจได้ง่าย ๆ ดังนี้

   
 

ขั้นตอนที่ 1 ให้เราเปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาก่อนค่ะ จากนั้นเราจะมาเริ่มต้นการใส่สีของหน้าเอกสาร Web Page โดยคลิกที่ Menu Bar ที่เมนู Modify --> Properties ตามภาพที่ 1 ค่ะ

 
  
 
 
   

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นเมื่อปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Page Properties ขึ้น ให้ทำการเลือกสีที่ต้องการในตำแหน่ง Background ตามภาพที่ 2 จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 
 
   

เพียงแค่นี้ พื้นสีเว็บเพจของเพื่อน ๆ ก็จะเปลี่ยนเป็นสีตามที่ได้กำหนดไว้ในขึ้นตอนที่ 2 แล้วค่ะ 

 
 
  

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555 08:47:57 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 867 ตอบ 0 183.88.88.173