กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา C » การเข้าใช้งานและการติดตั้งโปรแกรม Edit Plus
การเข้าใช้งานและการติดตั้งโปรแกรม Edit Plus

การเข้าใช้งานและการติดตั้งโปรแกรม Edit Plus

                      1. ดับเบิลคลิกที่ Icon Edit Plus หน้า Desktop

 

                    2.เมื่อเข้าสู่โปรแกรมเป็นครั้งแรก โปรแกรมจะถาม ชื่อ และ รหัสการใช้งานโปรแกรม

 

                    3. การป้อนรหัสถูกต้อง จากนั้นกด ok

 

                    4.หน้าตาของโปรแกรม

 

                    5.ตั้งค่าตัว Compile และ Run โปรแกรม โดยไปที่ Tools > เลือก Preferrances

 

                    6.เลือก User Tools ที่เมนูด้านซ้ายมือ จากนั้น เลือก เปลี่ยน Group name ใหม่  แล้วไปที่  add tools  เพื่อทำให้โปรแกรม Edit plus สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Turbo c ได้ 

 

                    -     ติดตั้งตัว Run โปรแกรม

 

                    7.แสดงแถบเครื่องมือ Compiler โดยไปที่ View แล้วเลือก Status Bar

    

 

                    -    ทำการ Copy Tlink ไปยัง Folder งานของเรา

 

                    8.จะปรากฏ แถบเครื่องมือ Compile มาให้

 

                    9.ทดสอบการ compile โปรแกรม

    

 

                    10.ทดสอบการรับโปรแกรม


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2555 08:22:39 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1093 ตอบ 0 223.204.59.160