กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » คำสั่งจัดการเกี่ยวกับสี
คำสั่งจัดการเกี่ยวกับสี
คำสั่งจัดการเกี่ยวกับสี
เราสามารถกำหนดค่าสีได้ 2 แบบ คือ
 1. สี="#xxxxxx" ระบุเป็นเลขฐาน 16 (0-9 หรือ A-F โดย 0 มีค่าสีน้อยที่สุด และ F มีค่าสีมากที่สุด) ทั้งหมด 3 ชุด 1 ชุดแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว 
  แสดงค่าของแม่สี แดง เขียว นํ้าเงิน (RGB)โดยเขียนตามหลังเครื่องหมาย # 
  เช่น"#FFFFFF" จะให้ สีขาว ,"#000000" จะให้ สีดำ
 2. สี=color ระบุสีลงไปเลย เช่น white,black,blue,red
การประยุกต์ใช้
 • ระบุสีของพื้นหลัง BGCOLOR = สี
  ใช้แทรกไว้ที่ <BODY> เพื่อกำหนดสีพื้นของ page
  <BODY BGCOLOR = สี>
  ... 
  </BODY>
  ใช้แทรกไว้ที่ <TABLE> เพื่อกำหนดสีพื้นของ ตาราง
  <TABLE BGCOLOR = สี>
  ... 
  </TABLE>
  ใช้แทรกไว้ที่ <TD> เพื่อกำหนดสีของ cell
  <TD BGCOLOR = สี>...</TD>
 • ระบุสีของวัตถุ COLOR = สี
  ใช้ในการกำหนดสี ให้กับตัวอักษร
  <FONT COLOR = สี>...</FONT>


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:17:00 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 885 ตอบ 0 183.88.88.173