กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » การสร้างแบบฟอร์ม HTML
การสร้างแบบฟอร์ม HTML

การสร้างแบบฟอร์ม

HTML

    เว็บไซต์นั้นต่างจากเอกสารธรรมดา ตรงที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ เช่นการใช้ search (ค้นหา) ในเว็บไซต์ hellomyweb.com ช่องรับค่าของ search นั้นก็คือแบบฟอร์มใน html นั่นเอง

    เมื่อได้รับค่าจากแบบฟอร์ม search แล้วที่ฝั่ง server จะนำไปประมวลผลต่อโดยจะมีโปรแกรม (CGI Program) ที่ใช้สำหรับประมวลผล CGI Program จะเขียนโดยใช้ภาษา PHP , ASP , Python และอื่นๆอีกมากมาย CGI Program ที่เราเขียนไว้จะรับค่าจาก search แล้วนำไปประมวลผลหาบทความที่ใกล้เคียงกับค่าที่รับไป 

    ในบทความนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องฟอร์ม ของ HTML แต่จะไม่ลงลึกไปถึงการเขียน CGI Program ซึ่งหาท่านสนใจ CGI Program ก็ให้หาอ่านจากหัวข้อของ PHP ในเว็บไซต์ของเราได้ 

ลองสร้าง form ดู

     รูปแบบของ form 

<form>

    ชนิดของค่าที่รับเช่น text , password 

</form>


ลองพิมพ์ดูง่ายนิดเดียว คลิกที่หัวข้อเพื่อทดลองพิมพ์

    1.แบบฟอร์มรับค่าตัวอักษร
    ในตัวอย่างเป็นการเขียน Text form ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลงไปได้ จะสังเกตุว่า ใน input tag จะมี Attibute name อยู่ซึ่งเราจะใช้ในการอ้างอิงเมื่อเขียน CGI Program เราสามารถกำหนดขนาดของ text form ได้โดย ใช้ Attibute คำสั่ง size="ขนาดที่ต้องการ" 

    2.แบบฟอร์มรับค่า password 
    ในตัวอย่างเป็นการเขียน Password form เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงไปในฟอร์มจะแสดงสัญลักษณ์ " ? " เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็น password ที่เรากรอก

    3.ratio form 
    ratio form เป็นฟอร์มที่ให้เลือกผลลัพธ์เพียงค่าเดียวเท่านั้น

    4.Checkboxes form 
    Checkboxes เป็นฟอร์มที่ให้เลือกผลลัพธ์ได้หลายค่า

    5.สร้างปุ่มยืนยันรับค่า 
    สังเกตุที่ search เป็นปุ่ม ปุ่มหนึ่งที่ใช้ในการยืนยันว่าเราพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วหรือเลือกเสร็จแล้วเราต้องการให้ส่งค่านี้ไปให้ CGI program ประมวลผล ปุ่มยืนยันจะใช้ในทุกฟอร์มของ html ซึ่งการส่งค่าไปประมวลผลจะมีด้วยการ 2 method คือ get , post ซึ่งเราจะพูดกันในหัวข้อของ PHP 

    6.drop down box 
    drop down เมนูในการเลือกข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ให้คุณเลือกข้อมูลได้ข้อมูลเดียว เหมาะกับการใช้กับข้อมูลที่มากๆ เช่น กรอกข้อมูลที่อยู่ โดยใช้ dropdown ให้เลือกจังหวัด

    7.text area 
    text area เหมาะสำหรับแบบฟอร์มที่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากๆเช่น ที่อยู่ 

    8. Fieldset 
    fieldset จะสร้างขอบให้ข้อมูลของคุณและมีหัวข้อให้ทำให้อ่าข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 21:50:34 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 895 ตอบ 0 223.204.59.160