กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » list จัดข้อมูลในเว็บเพจให้เป็นระเบียบ HTML
list จัดข้อมูลในเว็บเพจให้เป็นระเบียบ HTML

list จัดข้อมูลในเว็บเพจให้เป็นระเบียบ

HTML

list tag ใช้ในการจัดข้อมูลเป็นชุดๆ หรือเป็นหัวข้อ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลอ่านได้ง่ายขึ้น ซึ่ง list แบ่งได้เป็น 2 แบบด้วยกัน 

ลองสร้าง list ดู

ลองพิมพ์ดูง่ายนิดเดียว คลิกที่หัวข้อเพื่อทดลองพิมพ์

    1.list แบบไม่มีลำดับ 
    เป็น list แบบง่ายดีสุดเหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีลำดับเกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบดังนี้ 

    รูปแบบ list แบบไม่มีลำดับ

    <UL>

        <LH> หัวข้อ </LH> 

        <LI> ข้อมูล 1 </LI> 

        <LI> ข้อมูล 2 </LI> 

    </UL>


    2.list แบบมีลำดับ 
    เป็น list แบบง่ายดีสุดเหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีลำดับเกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบดังนี้ 

    รูปแบบ list แบบมีลำดับ

    <OL>

        <LH> หัวข้อ </LH> 

        <LI> ข้อมูล 1 </LI> 

        <LI> ข้อมูล 2 </LI> 

    </OL>


    3.การใส่สัญลักษณ์ให้กับ list
    การใส่สัญลักษณ์ให้กับ list เราจะเห็นสัญลักษณ์หน้า list อยู่แล้วซึ่งสัญลักษณ์ตัวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ Attibuet คำสั่ง type มีรายละเอียดดังนี้ 

    สัญลักษณ์ที่ใช้กับแบบไม่มีลำดับ

TYPEสัญลักษณ์
discวงกลมทึบ
circleวงกลมโปร่งใส
squareสี่เหลี่ยมทึบ


    สัญลักษณ์ที่ใช้กับแบบมีลำดับ

TYPEสัญลักษณ์
Aเรียงแบบ A,B,C
aเรียงแบบ a,b,c
Iเรียงแบบเลขโรมัน I,II,III
iเรียงแบบเลขโรมัน i,ii,iii


    4.การใช้ list ซ้อน list
    ในตัวอย่างจะเป็นการทำ list ซ้อน list ซึ่ง html จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้อัตโนมัติ 

    5.list แบบจำกัดความ
    Definition list เป็น list ที่ใช้กับการให้คำจำกัดความ ดังตัวอย่าง

    list เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการแสดงข้อมูลเป็นชุดๆ ซึ่งจะสะดวกและ อ่านข้อมูลได้ง่าย เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ดีในการใช้แสดงบทความ 

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 21:50:13 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 879 ตอบ 0 223.204.59.160