กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » Table คำสั่งที่สำคัญสุดในการทำเว็บเพจ HTML
Table คำสั่งที่สำคัญสุดในการทำเว็บเพจ HTML

Table คำสั่งที่สำคัญสุดในการทำเว็บเพจ

HTML

ในหน้าเว็บเพจของเราประกอบด้วยข้อมูลมากมาย จึงจำเป็นที่จะต้องจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบเพื่อให้อ่านง่าย และใช้งานพื้นที่ได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งตารางจะช่วยเราได้มาก และนิยมใช้มากในการจัดรูปแบบหน้าตาของเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่าถ้าเราดู source code ของเว็บไซต์ส่วนใหญ่เราจะเห็นคำสั่งตารางอยู่ทั่วไปเต็มไปหมด ซึ่งในบทนี้เราจะมาลองสร้างตารางกัน

ลองสร้างตารางดู

ลองพิมพ์ดูง่ายนิดเดียว คลิกที่หัวข้อเพื่อทดลองพิมพ์

    1.ลองสร้างตารางดู 
    ตารางจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

    1.แถว    คือจำนวนตารางในแนวนอน

    2.หลัก    คือจำนวนตารางในแนวตั้ง

รูปแบบของคำสั่งตาราง

<table>

    <tr>

        <td></td>

    </tr>

</table>


    2.เส้นขอบตาราง 
    เมื่อพูดถึงตารางก็ต้องพูดถึงเส้นขอบของตาราง ซึ่งในบทนี้จะพูดถึงการกำหนดเส้นขอบของตาราง โดยขอบของตารางเราจะใช้ Attibute คำสั่ง border ในการควบคุม 

รูปแบบของคำสั่ง border

<table border="ขนาดเส้นของขอบ"> <tr><td></td></tr> </table>


    3.หัวข้อตาราง 
    ปรกตินั้นถ้าเราจะเขียนส่วนที่เป็นหัวข้อเราจะใช้ h tag หรือ <b> เพื่อเน้นส่วนที่เป็นหัวข้อ แต่ในส่วนของตารางมีคำสั่งให้เราใช้กันอยู่แล้ว นั่นคือ th 

รูปแบบของคำสั่ง border

<table> <tr><th></th></tr> </table>


    4.ใส่ช่องว่างให้ตาราง 
    ถ้าเรามีตาราง 6 ช่อง แต่มีข้อมูลอยู่เพียง 5 ชิ้น เมื่อเราเขียนข้อมูลใส่ตารางจะพบว่าตารางแสดงผลมีเส้นขาดหายไปดังนั้นเราจึงต้องใส่ค่าว่างไปให้ตารางเพื่อแสดงผลเส้นที่ขาดหายไป ด้วยการใช้ &nbsp; 

การใช้ช่องว่าง

<table> <tr><td> &nbsp; </td></tr> </table>


    5.การผสานตาราง 
    ถ้าข้อมูลเขาเรา มี 1 หัวข้อใหญ่แต่มีข้อมูล ย่อยๆ 2 ชนิด ทำให้เราต้องทำการผสานตารางตามตัวอย่าง โดยมีหลักดังนี้

    1.ผสานในหลักให้ใช้คำสั่ง colspan = "จำนวนช่องที่ต้องการผสาน" 

    2.ผสานในแถวให้ใช้คำสั่ง rowspan = "จำนวนช่องที่ต้องการผสาน" 

    6.ตารางซ้อนตาราง 
    การทำตารางซ้อนตาราง เป็นการจัดหน้าเว็บที่ใช้กันบ่อยมาก และเป็นการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้จัดเรียงข้อมูลได้ดีขึ้น

    7.กำหนดระยะห่างของช่อง
    ในตัวอย่างจะเป็นการแสดงการใช้งาน cellpadding และ cellspacing โดยทั้ง 2 อย่างมีการใช้งานดังนี้ 

    1. cellpadding    ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างข้อมูล กับเส้นขอบตาราง 

    2. cellspacing    ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างเส้นตารางภายนอก และภายใน ให้ลองสังเกตุจากตัวอย่างดู จะเห็นว่าแตกต่างจากการใช้ border 

    8.ใส่พื้นหลังให้ตาราง
    ในบทนี้จะใส่พื้นหลังให้กับตาราง และช่องของตาราง โดยพื้นหลังมี 2 แบบคือ 

    1.แบบที่เป็นสี ใช้คำสั่ง bgcolor 

    2.แบบที่เป็นรูปภาพ ใช้คำสั่ง background 

    9.ขนาดตาราง
    ขนาดของตารางกำหนดได้โดย Attibute คำสั่ง width และความสูงใช้คำสั่ง height ซึ่งเราจะกำหนดหน่วยเป็น % หรือ px(pixel) แล้วแต่จุดประสงค์ 

    1.แบบเปอร์เซนต์ (%) ขนาดจะเปลี่ยนตามขนาดหน้าต่างของ web browser ที่เปลี่ยนแปลง 

    2.แบบ pixel (px) ขนาดจะเท่าที่เรากำหนดตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่กำหนดหน่วยเป็น % ตัวของ html จะกำหนดให้เป็น px เสมอ 

    10.การจัดเรียงตัวอักษรในช่องของตาราง
    ในบทนี้จะเป็นเรื่องของ การจัดเรียงตัวอักษร หรือ รูปภาพ ในช่องของตารางให้ชิดซ้าย หรือชิดขวา หรือจัดเข้ากึ่งกลาง ซึ่งจะทำให้ตารางข้อมูลดูได้ง่ายขึ้น ซึ่งเราจะใช้ Attibute คำสั่ง Align 

    11.การกำหนดขอบของตาราง
    ขอบของตารางเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีขอบที่ด้านใดบ้าง โดยใช้ Attibute คำสั่ง frame ซึ่งมีค่าที่ใส่ให้ frame ตามข้อมูลด้านล่าง

BORDERแสดงเส้นกรอบทุกด้านของช่องตาราง
VOIDลบเส้นกรอบทุกด้านของตาราง
HSIDESแสดงเส้นด้านบนและด้านล่างของช่อางตาราง
ABOVEแสดงเส้นด้านบนของช่องตาราง
BELOWแสดงเส้นด้านล่างของช่องตาราง
VSIDESแสดงเส้นด้านซ้ายและด้านขวาของช่องตาราง
LHSแสดงเส้นด้านซ้ายของช่องตาราง
RHSแสดงเส้นด้านขวาของช่องตาราง


สำหรับเรื่องของตารางก็คงจบแค่นี้ ก็ต้องย้ำกันอีกทีว่าเรื่องของตารางเป็นสิ่งที่จำเป็นและใช้กันมากในการทำเว็บไซต์ และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมาก

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 21:49:47 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 882 ตอบ 0 223.204.59.160